Zaznacz stronę

Szymek potrzebuje pomocy
 

Aby przekazać Szymkowi 1%, należy w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38) wpisać następujące dane:

W części WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1%, w polu Numer KRS wpisujemy 0000037904, a obok podajemy wyliczoną kwotę 1% W części INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, w polu Cel szczegółowy 1% wpisujemy SZYMON ULANOWSKI nr 7789
 

Można też przekazać dowolną kwotę (przez cały rok, nie tylko z PIT). Dane potrzebne do przelewu, bezpośrednio na konto Szymka w Fundacji:

odbiorca – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, ul.Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
nr konta – 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362 tytułem – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia Ulanowski Szymon