Fotografującym Salgado przedstawiać nie trzeba. Niefotografującym polecam jego wystąpienie na TED